Yahoo Answers končí 4. května. Vše za 16 let zmizí, k archivaci nedojde.

Yahoo Answers končí 4. května. Vše za 16 let zmizí, k archivaci nedojde. Uživatelé si do 30. června mohou stáhnout data. Yahoo jako důvod konce uvádí, že postupem času o tuto službu přestal být zájem. Obecně je to s Q&A weby (patří sem i Quora) komplikované. Podrobnosti též v Yahoo Answers to shut down May 4, 2021

TIP: Pokud netušíte co „Q&A weby“ znamenají, tak viz K čemu je dobrá Quora? A co jsou to Q&A weby?

Co návštěvníci webů chtějí vs. co si marketéři myslí, že by weby měly mít

Co návštěvníci webů chtějí vs. co si marketéři myslí, že by weby měly mít je místy dost tristní pohled o tom  jak se „odbornici“ dokáží dramaticky lišit od toho co uživatele chce a potřebuje. Studujte What Do Website Visitors Want? It’s Not What B2B Brands Are Giving Them [New Research]. Týká se to B2B webů, kde jsou uživatele poněkud náročnější a situace samotná poněkud komplikovanější.

Jak New York Times využívá A/B testy pro titulky a jak s nimi vůbec pracuje?:

Jak New York Times využívá A/B testy pro titulky a jak s nimi vůbec pracuje? Zajímavý pohled v How the New York Times A/B tests their headlines kde například zjistíte, že zhruba 29 % tamních článků má více titulků.  Nutno ale dodat, že některé z verzí jsou opravy (i menších chyb), jiné vývoj pokrývaného tématu. Nejvíc ale jsou A/B testy snažící se o co nejvíce kliknutí od čtenářů.

Delší články přinášejí větší návštěvnost i více sdílení.

Delší články přinášejí větší  návštěvnost i více sdílení. A to ačkoliv se doposud tak nějak předpokládalo, že ve výhodě by měly být spíše krátké články. Prostudujte si The Anatomy of Top Performing Articles: Successful vs. Invisible Content – Semrush Study.

Například tam říkají, že články delší než 7 000 slov (v USA neřeší počty znaků, ale počty slov) mají až čtyřikrát větší čtenost než ty průměrné (900 až 1 200 slov). Zajímavé je i to, že pokud nebudete používat nadpisy (H2), tak přicházíte o hodně.

Překvapivě fungují lépe i delší nadpisy (10-13 slov na nadpis) než ty kratší (méně než 7 slov). Špatné výsledky mají i texty bez obrázků a bez seznamu (odrážek).

Twitter chce vyřešit problematické výřezy z obrázků. Nebude je ořezávat

Twitter chce vyřešit problematické výřezy z obrázků. Nebude je ořezávat a zobrazí je tak jak byly nahrány. Nový způsob testuje. V minulosti se algoritmus vybírající „vhodné“ místo výřezu/orezu dostal do problémů. Vybíral totiž velmi nevhodně.

Předchozí dění v Twitter to vzdal, nedokáže automatické ořezy obrázků mít funkční a Twitter zkoumá rasové předsudky algoritmu pro vytváření náhledů na fotografie.

Google po konci cookies třetích stran neplánuje novou sledovací technologii.

Google po konci cookies třetích stran neplánuje novou sledovací technologii. Nebude se tedy snažit najít alternativu, který by umožnila jednotlivce sledovat napříč webem. V oznámení také dodávají, že inzeráty bude stále možné cílit a současné technologie k tomu nabízejí dostatek příležitostí. Nutno dodat, že ne všechny jsou z pohledu ochrany soukromí zcela košer. Detaily od Google v Charting a course towards a more privacy-first web