Může algoritmus napsat perfektní science-fiction povídku či knihu?

Může algoritmus napsat perfektní science-fiction povídku či knihu? Ve What Happens When an Algorithm Helps Write Science Fiction si o tom můžete docela dost počíst. Včetně jednoho příkladu. Rozporuplného, ale na jednu stranu, nijak se nelišícího od záplavy průměrných kniha  povídek, které tvoří lidé.

1200-pexels-screen-hacker-privacy-photo-193349.jpg

Reklamy

Hyper-Reality je sci-fi snažící se ukázat, jak bude virtuální (augmentovaná) realita v budoucnu součástí našeho běžného dne

Hyper-Reality je sci-fi snažící se ukázat, jak bude virtuální (augmentovaná) realita v budoucnu součástí našeho běžného dne. Nutno dodat, že je to trochu děsivé, zmatené a těžko si lze představit, že bychom se na svět opravdu dívali přes takto zmatený průhled. Jednoho dne tohle bude běžné.