Zoom Mac Client je zásadní nebezpečí pro počítač i soukromí.

Zoom Mac Client je zásadní nebezpečí pro počítač i soukromí. Lokálně instalovaný web server, možnost aktivovat kameru, možnost reinstalace software poté co ho uživatel odinstaloval a DDoS na počítač uživatele. Automatická aktivace (žádné potvrzení, stačí aktivovat odkaz nebo navštívit webovou stránku s odkazem, zobrazit e-mail) kamery a mikrofone je podle Zoomu služba zákazníkům. Uvážíte-li 40 milionů uživatelů (z nichž zhruba 10 % může být na Mac), jde o zásadní hrozbu, ke které se Zoom tváří odmítavě a neřeší jí. Viz Zoom Zero Day: 4+ Million Webcams & maybe an RCE? Just get them to visit your website!

TIP: Více než kdy jindy je nutné doporučit  Proč je dobré zakázat kameru na počítači. Nebo aspoň přelepit nálepkou

2019-07-09 06_24_27-Window.png

Tu hrozbu co umožní aktivovat kameru i mikrofon jsme tam dali pro vaše pohodlí. Dost neuvěřitelné vyjádření tvůrců Zoom Mac Client.

Malware na Macu může získávat obsah z kamery i mikrofonu

Malware na Macu může získávat obsah z kamery i mikrofonu aniž byste o tom věděli. Dřívější chyba kdy šlo zapnout kameru bez aktivace světélka už sice nejde, ale nově objevená chyba umožňuje získávat data z kamery i mikrofonu v okamžiku, kdy je používá jiná aplikace. Viz This Mac Malware Uses Built-in Camera And Mic To Secretly Spy On You

2016-10-08-10_39_09-objective-see