Francie pokutuje Google za neodstranění odkazů mimo Evropu v rámci pomateného „práva na zapomnění“

Francie pokutuje Google za neodstranění odkazů mimo Evropu v rámci pomateného „práva na zapomnění“. Tamní CNIL má za to, že cenzura v rámci práva na zapomnění má byt celoplanetární a hodlá to podpořit tím, že prostě začal pokutovat Google. Pokuta 112 000 dolarů je sice prozatím poněkud symbolická, ale je dost jisté, že se to bude stupňovat. Viz French privacy regulator fines Google for not removing RTBF links outside of Europe

2015-12-28 13_55_11-Google

Francie stále trvá na tom, že Google musí cenzurovat celosvětově.

Francie stále trvá na tom, že Google musí cenzurovat celosvětově. Nebezpečná snaha uplatnit „Právo na zapomnění“ mimo výchozí místo může mít dalekosáhlé následky. Může nakonec dojít tak daleko, že se možná v Google nedozvíme nic o masakru na náměstí Nebeského klidu, protože Google bude nucen třeba právě toto vyhledávání znepřístupnit. Francouzi jsou jako obvykle průkopníky internetových absurdit a tamní CNIL žádá aby Google cenzuroval ve všech svých jazykových verzích. Viz France Rejects Google Appeal on Cleaning Up Search Results Globally

Google logo