Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam.cz

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam.cz. Právo na informace vyplývá přímo z čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podústavní předpisy jej pouze provádí. Právu na informace pak automaticky odpovídá povinnost veřejné moci umožnit realizaci tohoto práva. A pokud netušíte o co jde, tak stále o Seznam vs. CHAPS a chupce okolo nedostupnosti…