Cathay Pacific nahrává cestující sedadlovou kamerou, sleduje je na letištích a nakupuje o nich data

Cathay Pacific nahrává cestující sedadlovou kamerou, sleduje je na letištích a nakupuje o nich data. V tom všem slibuje, že dbá na bezpečnost a soukromí. Právě ta společnosti, které hackeři ukradli data o 9.4 milionu cestujících. Viz Cathay Pacific’s new privacy policy: we are recording you with seatback cameras, spying on you in airports, and buying data on your use of competing loyalty programs a Cathay Pacific: We Are Collecting Your Data. Jak to celé souvisí s Hong Kongem a protesty můžete jen uvažovat.

Vhodné připomenutí starší Are Airlines Spying On You Through Inflight Entertainment? (únor 2019)

2019-08-06 10_22_23-Cathay Pacific's new privacy policy_ we are recording you with seatback cameras,

Cathay Pacific hackli a unikly údaje až o 9.4 milionech pasažérů

Cathay Pacific hackli a unikly údaje až o 9.4 milionech pasažérů – jména, data narození, národnost, telefonní čísla, e-mail, adresy bydliště, čísla pasů či jiných identifikačních karet i záznamy o jejich letech. Útočníci se dostali i k zhruba 400 číslům platebních karet (expirovaných). Dost velký únik a dost zvláštní, že na tohle přišli už v březnu. Viz Cathay Pacific says 9.4M passenger records affected by data breach a Cathay Pacific announces data security event affecting passenger data

2018-10-25 18_12_35-Cathay Pacific announces data security event affecting passenger data - Cathay P.png