Úspěšné příspěvky na Facebooku? Kopírujte, plagiáty přinášejí výsledky.

Úspěšné příspěvky na Facebooku? Kopírujte, plagiáty přinášejí výsledky. Samozřejmě plagiáty něčeho dostatečně chytlavého, klidně zcela hloupého. Příklady najdete v All the most popular posts on Facebook are plagiarized a vycházejí z již několikrát zmiňovaného přehledu přímo od Facebooku s příspěvky s největším dosahem. Z dvaceti byl jeden již smazán a zbývajících 19 obsahuje pouze čtyři originální