Microsoft ve Windows 11 (opět) znesnadnuje změnit prohlížeč.

Microsoft ve Windows 11 (opět) znesnadnuje změnit prohlížeč. Na řadě míst i ignoruje nastavení. Nastavení vyžaduje manuální změny pro konkrétní typy soubor (HTML, HTML, PDF? SHTML, atd) a protokoly (FTP, HTTP, HTTPS).