ByteDance propustilo stovky lidí z online vzdělávací divize po zásahu regulátorů.

ByteDance propustilo stovky lidí z online vzdělávací divize po zásahu regulátorů. Zasáhlo to i GoGoKid službu cílící na anglicky mluvící trh.