Kaseya získala univerzální dešifrátor a začala s obnovováním dat

Kaseya získala univerzální dešifrátor a začala s obnovováním dat u napadených zákazníků. Zda Kasey za dešifrátor zaplatili či nikoliv není známo.