Autor klavesnice FlickType (pro Apple Watch)  žaluje Apple za antimonopolní chování.

Autor klavesnice FlickType (pro Apple Watch)  žaluje Apple za antimonopolní chování. Narazil na problém typický pro App Store (ale i Google Play), tedy záplavu podvodných aplikací vydávajících se za jeho a další množství klonů. Řada z nich se navíc dostávala na přední místa ve vyhledávání. Apple i přes nahlášení problém neřešil. Včetně toho, že Apple v odmítalo FlickType nechat na App Store, ačkoliv jiné aplikace se stejnou funkčností ano. Čtěte v Developer behind the FlickType Watch app sues Apple for anticompetitive behavior