Algoritmus Instagramu tlačí uživatele do dezinformací o Covid-19, Qanon, antisemitismu a anti-očkovacích nesmyslů.

Algoritmus Instagramu tlačí uživatele do dezinformací o Covid-19. Mimo to i doporučuje Qanon příspěvky, nesmysly o očkování a antisemitský  obsah.  Zjistila to studie CCDHate a Facebook oslovili otevřeným dopisem. Facebook na to zareagoval přes tiskové oddělení tvrzením, že jejich výzkum je pět měsíců starý a založený na „příliš malém vzorku“. Uživatelé ale potvrzují, že Instagram stále doporučují nevhodný a nebezpečný obsah.