Microsoft Journal je venku, najdete ho v Microsoft Garage

Microsoft Journal je venku, najdete ho v Microsoft Garage. Zajímavé na něm je, že nová verze staví na Microsoft Ink, tedy možnost používat pero pro zápis a kreslení v aplikacích. Stažení v Microsoft Store.