Zahraniční média objevila, že Clubhouse ukládá data v Číně.

Od Rychlofky

Zahraniční média objevila, že Clubhouse ukládá data v Číně. Nic až tak nového, na Lupě  o tom byla řeč už v Clubhouse z pohledu soukromí a bezpečnosti? Dáváte mu všechny své kontakty už v úterý 9. února.

Detailnější nové informace v Clubhouse in China: Is the data safe? kde se zabývají i zákazem Clubhouse v Číně. Zmiňují tam i další podstatnou věc o bezpečnosti Cloubhouse – v některých případech přenáší data v nešifrované volně čitelné podobě, včetně reakce Clubhouse a slib nápravy.