Za tweet do vězení? V Číně do vězení šlo 50 lidí v posledních třech letech.

Od Rychlofky

Za tweet do vězení? V Číně do vězení šlo 50 lidí v posledních třech letech. V řadě případů to byli obyčejní lidé, bez vlivu, jen si dovolili používat západní sociální síť, kterou v Číně zakazují. Většinou Twitter, ale i některé jiné. Vězení za narušování veřejného pořádku a útok na Stranu. Detaily v China Is Now Sending Twitter Users to Prison for Posts Most Chinese Can’t See