Spotify má patent na poslouchání toho, jak mluvíte a na základě toho doporučení hudby.

Spotify má patent na poslouchání toho jak mluvíte a na základě toho doporučení hudby. Mělo by to odpovídat vaší „náladě“, pohlaví, akcentu a dokonce toho, v jakém prostředí se nacházet. Detaily v Identification of taste attributes from an audio signal a SPOTIFY’S LATEST INVENTION MONITORS YOUR SPEECH, DETERMINES YOUR EMOTIONAL STATE… AND SUGGESTS MUSIC BASED ON IT a U.S. Patent 10,891,948