Apple trvalo roky, než se rozloučili s dodavatelem využívajícím pracující děti

Od Rychlofky

Apple trvalo roky, než se rozloučili s dodavatelem využívajícím pracující děti. Z interních informací plyne, že zde platí především ekonomický pohled. Značně ovlivněný tím, že na trhu není dostatek dodavatelů, kteří by mohli splnit požadavky Apple.

Takže nějaké to zaměstnávání dětí, vykořisťování či nevhodné pracovní podmínky se řeší až v okamžiku, kdy to ekonomicky nemůže Apple poškodit.

Detaily v Apple Took Three Years to Cut Ties With Supplier That Used Underage Labor a Apple reportedly took years to drop a supplier that used underage labor