Sociální sítě nedokáží nahradit mizející klasická diskuzní fóra.

Sociální sítě nedokáží nahradit mizející klasická diskuzní fóra. Právě ty byly předchůdci sociálních sítí. Nadvláda Facebooku či Twitteru ale znamená, že řada z nich končí. Na Facebooku je sice možné najít obdobu ve Skupinách, ale má to dva nejzásadnější problémy v absenci skutečného moderování jak  bylo zvykem ve fórech a také v nalezitelnosti. Končí i diskuzní fóra sloužící roky jako služba zákazníkům v řadě firem (viz například The PlayStation Forums Are Closing Down)

Čtěte v As internet forums die off, finding community can be harder than ever