Americký nemocniční řetězec napaden malware, všech 250 zařízení.

Americký nemocniční řetězec napaden malware, všech 250 zařízení. Zda šlo o ransomware řetězec neuvedl, ale je to velmi pravděpodobné. Navíc se informace o ransomware objevuji v dalších zdrojích (například Lessons for the Universal Health Services ransomware attack)

Via Hacked hospital chain says all 250 US facilities affected a Statement from Universal Health Services