Tým okolo Linuxu už ví čím nahradit termíny jako blacklist, whitelist, master či slave.

Tým okolo Linuxu už ví čím nahradit termíny jako blacklist, whitelist, master či slave.

Možné náhrady pro master/slave:

  • primary/secondary
  • main/replica or subordinate
  • initiator/target
  • requester/responder
  • controller/device
  • host/worker or proxy
  • leader/follower
  • director/performer

Možné náhrady pro blacklist/whitelist:

  • denylist/allowlist
  • blocklist/passlist

Via  Linux team approves new terminology, bans terms like ‚blacklist‘ and ‚slave‘