Microsoft odkoupil doménu corp.com

Microsoft odkoupil doménu corp.com a celé je to jeden velmi zajímavý příběh nevhodného designu Windows z let poněkud minulých. Najdete v Microsoft Buys Corp.com So Bad Guys Can’t

corpcomarchive.png