K omezení kvality přenášených videí v EU se předávají Amazon i YouTube.

Viz YouTube, Amazon Prime forgo streaming quality to relieve European networks a Amazon, YouTube join Netflix in reducing stream quality in EU during coronavirus pandemic kde je zajímavá zmínka o předpovědi Nielsenů, že krize může vést až 60% nárůstu sledovaného obsahu.