Google z Play Store odstranil 1 700 škodlivých aplikací obsahujících Joker

Od Rychlofky

Google z Play Store odstranil 1 700 škodlivých aplikací obsahujících Joker (Bread) malware. Stihl to ještě předtím, než se dostaly k uživatelům. Bread v počátcích hlavně okrádal přes SMS nebo přes m-platby. Podrobnosti v PHA Family Highlights: Bread (and Friends)

phaFamilyHighlights_Bread.png