Tradiční TV prohrává obsahovou válku

Od Rychlofky

Tradiční TV prohrává obsahovou válku, byť vám budou tvrdit, že nic takového přece není možné. V This Chart Shows How Traditional TV is Losing the Content War je to vidět dost jasně. Nic nepomůže ani to, že to není český trh. Ten má jen mírné zpoždění, ale vývoj je neúprosný.

HubEntertainmentResearch-How-Viewers-Watch-Their-Favorite-Shows-2014-2019-Nov2019.png