Na veřejně dostupném serveru nalezeno 419 milionů záznamů o uživatelích Facebooku, včetně telefonních čísel.

Na veřejně dostupném serveru nalezeno 419 milionů záznamů o uživatelích Facebooku, včetně telefonních čísel. Nejde ale o únik z Facebooku jako takového ale práci neznámých sběračů údajů o uživatelích starou minimálně rok (zhruba před rokem Facebook znemožnil vyzobávat strojově telefonní čísla). Viz A huge database of Facebook users’ phone numbers found online

fb-3-2.jpg