Přes tisícovku aplikací na Android sbírá údaje o uživatelích i přes nepřidělená práva.

Přes tisícovku aplikací na Android sbírá údaje o uživatelích i přes nepřidělená práva. Google na nápravě pracuje, ale nebude dříve než dorazí nový Android Q. Detaily jak to dělají v 50 Ways to Leak Your Data: An Exploration of Apps’ Circumvention of the Android Permissions System (PDF).

2019-07-09 08_52_57-Window.png