Mozilla Firefox Preview 1.0 (Fenix)

Mozilla Firefox Preview 1.0 (Fenix) je nový Firefox pro Android, který by měl nahradit ten stávající někdy na konci roku 2019. Můžete začít zkoušet, nový i starý fungují v telefonu souběžně.

2019-07-03 14_33_06-Window.png