Největší problém online hudby jsou metadata.

Největší problém online hudby jsou metadata. Jejich absence či nedostatky mohou za miliardy v nevyplacených odměnách umělcům. Viz METADATA IS THE BIGGEST LITTLE PROBLEM PLAGUING THE MUSIC INDUSTRY a What’s The Deal With Black Box Royalties?

1200-pexels-technology-music-phone-screen