Adobe varuje uživatele starších CC aplikací, mohou mít právní nepříjemnosti.

Adobe varuje uživatele starších CC aplikací, mohou mít právní nepříjemnosti. Důsledek je i ten, že možnost stáhnout starší verze je výrazně omezena. Podle Adobe warns Creative Cloud users with older apps of legal problems je důvodem spor mezi Apple a Dolby.

D6ORmzZXsAARXyU.png