Česká média dnes. Pokus o kontext k aktuální debatě (Prezentace od Josefa Šlerky)

Česká média dnes. Pokus o kontext k aktuální debatě od Josefa Šlerky. Prezentace z vystoupení na semináři Senátu ČR. Hodně užitečné čtení pro pochopení dění a kontextů.

esk-mdia-dnes-aneb-pokus-o-kontext-k-aktuln-debat-11-1024.jpg