Trello omezí bezplatné týmové využití na maximum deseti nástěnek.

Trello omezí bezplatné týmové využití na maximum deseti nástěnek. Ti co jich teď mají více nebudou moci přidávat další pokud nepřejdou na placenou podobou. Viz Personal vs Team Boards

2019-03-20 07_55_40-Doručená pošta - daniel@justit.cz - JustIT.cz Mail.png