Mobilní aplikace Saudské Arábie co sledovala ženy není v rozporu s Pravidly Google

Mobilní aplikace Saudské Arábie co sledovala ženy není v rozporu s Pravidly Google. Byť podle Saudi app used to track women ‚not against‘ Google rules to vypadá, že na oficielní vyjádření Google (ale i Apple) se stále čeká.

2019-02-15 14_48_46-Absher - Apps on Google Play