Google má novou verzi Test My Site vhodnou zejména pro otestování rychlosti webu

Google má novou verzi Test My Site vhodnou zejména pro otestování rychlosti webu v prostředí mobilního Internetu. Viz Tools to build a better mobile experience a https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite

2019-02-25 20_20_15-Compare your mobile site speed.png