Trend Micro varuje, protokoly používané v IoT jsou nezabezpečené

Trend Micro varuje, protokoly používané v IoT jsou nezabezpečené a implementace jsou často provedeny nebezpečnými způsoby. Viz MQTT and CoAP: Security and Privacy Issues in IoT and IIoT Communication Protocols