Zaměstnanci Google protestují proti vývoji cenzorského vyhledávání pro Čínu.

Zaměstnanci Google protestují proti vývoji cenzorského vyhledávání pro Čínu. Dopis s protestem podepsalo na 1 400 lidí. Viz Google Employees Protest Secret Work on Censored Search Engine for China

2016-04-16 13_53_24-Test if any website is Blocked in China in real-time

Reklamy