Slack má 8 milionů DAU a 3 miliony platících uživatelů.

K tomu ohodnocení ve výši 5.1 miliardy dolarů. Viz Slack hits 8 million daily active users with 3 million paid users

slack-growth-2018-stacked.jpg

Reklamy