Twitter je plný botů, které vůbec není těžko poznat a odhalit celé sítě

Twitter je plný botů, které vůbec není těžko poznat a odhalit celé sítě. Otázkou, podstatnou, zůstává, proč je nedokáže řešit Twitter. V Suspicious likes lead to researcher lighting up a 22,000-strong botnet on Twitter a hlavně v Marketing “Dirty Tinder” On Twitter o tom najdete spoustu zajímavých informací.

bot_topology.png

Reklamy