Opt-out ze sdílení vašich informací z WhatsApp do Facebooku nic nezmění

Opt-out ze sdílení vašich informací z WhatsApp do Facebooku nic nezmění, Facebook stále vaše informace získá a bude získávat. Viz WhatsApp data sharing with Facebook: Opting out of new terms doesn’t stop Facebook taking your information a zdejší Sliby chyby, jako vždy. Změna pravidel WhatsAppu je modelová situace kde o tom už byla řeč.

2016-08-26 12_20_45-WhatsApp Blog

Reklamy