20 % nového kódu vládních amerických agentur musí být Open Source

20 % nového kódu vládních amerických agentur musí být Open Source. Určuje to nová Federal Source Code Policy. Wired se v Open Source Won. So, Now What? zamýšlí nad souvislostmi.

2016-08-12 08_17_17-Start.png

Reklamy