Výborné CollegeHumor na téma algoritmus Facebooku.

Výborné CollegeHumor na téma algoritmus Facebooku. Viz Facebook’s Algorithm is Like the Mafia

Reklamy