Google má novější pomůcku na testování použitelnosti v mobilech.

Google má novější pomůcku na testování použitelnosti v mobilech. Tu najdete na search.google.com/search-console/mobile-friendly a je součástí Google Search Console. O té je řeč v K čemu je dobré používat Google Search Console. A jak tam přidat blog na WordPress.com a proč to vlastně chtít

2016-05-21 12_04_50-Test optimalizace pro mobily ve službě Search Console