Je AIDA překonaná a je čas myslet na jiný model? Uvážíme-li, že jde o model z roku 1898…

Od Rychlofky

Je AIDA překonaná a je čas myslet na jiný model? Uvážíme-li, že jde o model z roku 1898, je možná čas skutečně přemýšlet. Attention -> Interest -> Desire -> Action sice zní stále logicky, ale svět je prostě jiný. Viz Why It’s Time to Rethink the 1898 AIDA Model kde zjistíte, že zásadní problémy je v přílišné obecnosti modelu, nedostatečném zahrnutí dnešních digitální záležitostí. Co by měalo AIDA nahradit? Prý RESolution – Relevance -> Engangement -> Success.

RES-Model-Haberich